MERCOR Efectis

Algemeen

Teneinde in een gebouw een gezond leefklimaat te realiseren kan een goed uitgebalanceerd ventilatiesysteem niet ontbreken. Ventilatiekanalen lopen door het gebouw om alle ruimtes te bereiken. Conform het Bouwbesluit worden gebouwen afhankelijk van omvang en de gebruiksfunctie opgedeeld in zogenaamde brandcompartimenten. Om uitbreiding van een eventueel ontstane brand te beperken worden brandcompartimenten gecreeerd middels brandwerende wanden, vloeren en plafonds.

Ventilatiekanalen doorkruisen deze brandcompartimenten waardoor er zwakke plekken in de brandwerende constructies ontstaan. Daar waar een ventilatiekanaal door een brandscheiding loopt dient een voorziening zoals een mechanische brandklep te worden gemonteerd om branddoorslag op deze plek te voorkomen. Binnen Europa dient zo’n brandklep te zijn beproefd door een Europees geaccrediteerd laboratorium conform de Europese norm EN 1366-2.

Het Bouwbesluit geeft aan hoe groot de mate van brandweerstand moet zijn. De brandweerstand wordt uitgedrukt in een aantal minuten op een aantal criteria. Brandkleppen dienen te voldoen aan de criteria vlamdichtheid (E), thermische isolatie (I) en rookgaslekkage (S). Brandkleppen staan in normale positie geopend om ventilatielucht vrij door te laten. In geval van brand dient de brandklep te sluiten zodat er geen branddoorslag via de opening van het ene brandcompartiment naar het andere kan plaatsvinden. Deze bediening kan op verschillende manieren plaatsvinden. Standaard worden brandkleppen in open positie gehouden middels een smeltzekering. Wanneer de temperatuur boven 72 graden Celsius stijgt breekt de smeltzekering en word het klepblad door het ontspannen van een veer gesloten. Optioneel zijn brandkleppen bedienbaar te maken d.m.v. een elektromagneet of servomotor. Op deze manier kunnen brandkleppen worden aangestuurd door rookmelders of een brandmeldcentrale.

FSS International levert als dealer een breed toepasbaar assortiment van brandkleppen met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Neem contact op met het team en maak gebruik van onze ervaring en kennis in de brandpreventie: 0570-630678